"aahahahahaha","aajajaj","aajajaja","aajja","ahah","ahaha","ahahah","ahahaha","ahahahaahah","ahahahaahha","ahahahah","ahahahaha","ahahahahah","ahahahahahaha","ahahahahha","ahahahahhahaha","ahahhs","ahajaj","ahajaja","ahajajajajajajajajajjaja","ahhaah","ahhahaajjaja","ahhahah","ahhahahaha","ahhajaja","ahjajaja","ahjajajaj","ahjajajajaa","ahjajajajajajajajajajajjaja","ahjajajjjjaj","ahjjj","ajaaj","ajaaja","ajaajaja","ajaajajaja","ajaajajajajajaja","ajaajajjaja","ajaajjaja","ajah","ajaj","ajaja","ajajaa","ajajaaj","ajajaajaaaa","ajajaajaj","ajajaajajajaja","ajajaajajajjajajajajajajaj","ajajaajajjaa","ajajaajajjaja","ajajaajja","ajajaha","ajajaj","ajajaja","ajajajaa","ajajajaajajajja","ajajajaajajajjajajajaj","ajajajah","ajajajaj","ajajajaja","ajajajajaa","ajajajajaaja","ajajajajaajajaj","ajajajajaajajajaja","ajajajajaha","ajajajajaj","ajajajajaja","ajajajajajaaaj","ajajajajajaajaj","ajajajajajaajajajaa","ajajajajajaajjaa","ajajajajajaajjaajajajajajajajajaja","ajajajajajaj","ajajajajajaja","ajajajajajajaaja","ajajajajajajaajajajajajajjajaa","ajajajajajajaajjaajajjaajajajajajajajajajaja","ajajajajajajaj","ajajajajajajaja","ajajajajajajajaj","ajajajajajajajaja","ajajajajajajajajaajajajajauajajajajjajajajajaajajja","ajajajajajajajajaja","ajajajajajajajajajaja","ajajajajajajajajajajaa","ajajajajajajajajajajaja","ajajajajajajajajajajajajaja","ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajjaja","ajajajajajajajajajajajja","ajajajajajajajajajja","ajajajajajajajajajjaaj","ajajajajajajajajajjahaha","ajajajajajajajajajjahahaa","ajajajajajajajajjay","ajajajajajajajja","ajajajajajajajjjjaja","ajajajajajajakak","ajajajajajajja","ajajajajajajjaa","ajajajajajajjaajjajaj","ajajajajajajjaja","ajajajajajajjajaajajja","ajajajajajja","ajajajajajjaa","ajajajajajjaajajajja","ajajajajajjaj","ajajajajajjaja","ajajajajajjajaja","ajajajajj","ajajajajja","ajajajajjaa","ajajajajjaaa","ajajajajjaajja","ajajajajjaajjaajajjaja","ajajajajjaj","ajajajajjaja","ajajajajjajaa","ajajajajjajaajjajaajjajaajajajjajaajajajajajajajajajaajajajajajajajjajajaja","ajajajajjajahajaja","ajajajajjajaja","ajajajajjajajajajaja","ajajajajjajajja","ajajajajjajajjajaj","ajajajajjajjjajajajajajajjaja","ajajajajjjajajajaa","ajajajauajajahajauajajajajaajja","ajajajja","ajajajjaa","ajajajjaajajajja","ajajajjaj","ajajajjaja","ajajajjajaa","ajajajjajaj","ajajajjajaja","ajajajjajajaj","ajajajjajajaja","ajajajjajajajaa","ajajajjajajajaja","ajajajjajajajajjaja","ajajajjajajja","ajajajjajja","ajajajjja","ajajajjjaja","ajajajjjajajajaja","ajajajw","ajaje","ajajha","ajajja","ajajjaa","ajajjaaj","ajajjaaja","ajajjaajaj","ajajjaajajajajjaja","ajajjaajjaa","ajajjaajjaja","ajajjaj","ajajjaja","ajajjajaj","ajajjajaja","ajajjajajaaja","ajajjajajaajajajja","ajajjajajaja","ajajjajajajaja","ajajjajajajajaja","ajajjajajajajajajaja","ajajjajajajjaa","ajajjajajajjajajajajaja","ajajjajajjjajajajajhajjaja","ajajjajakajajajanjaja","ajajjajakja","ajajjajja","ajajjajjajajaja","ajajjjajaja","ajajjjjjja","aja􀀀j","ajjaaj","ajjaaja","ajjaajaa","ajjaajaaja","ajjaajaj","ajjaajaja","ajjaajajaajajajaja","ajjaajajaja","ajjaajajajaja","ajjaajajja","ajjaajja","ajjaj","ajjaja","ajjajaa","ajjajaaj","ajjajaaja","ajjajaj","ajjajaja","ajjajajaaja","ajjajajaj","ajjajajaja","ajjajajajaha","ajjajajajaj","ajjajajajaja","ajjajajajajaa","ajjajajajajaj","ajjajajajajaja","ajjajajajajajaj","ajjajajajajajaja","ajjajajajajajajajaja","ajjajajajajajajajajajajajajajaja","ajjajajajajajajajja","ajjajajajajjajajajaja","ajjajajajjaa","ajjajajjaajaj","ajjajajjajajajajajajajajajjajaja","ajjajajjajjajajajja","ajjajjajajajajajaj","akajajjaja","anajajja","anajjajajjajajaja","anjajajajajajajajjaajjajaja","ejijij","ejjajajajam","ejje","ejjeje","ejjejej","ejjejeje","ejjjeje","gaha","gahaha","gahahahahahhahahaha","haah","haaha","haahaha","haahhaha","haajajja","habaha","hah","haha","hahaa","hahaah","hahaahaa","hahaahaha","hahaahaj","hahaahha","hahah","hahaha","hahahaah","hahahah","hahahaha","hahahahaahahahha","hahahahaahha","hahahahah","hahahahaha","hahahahahaa","hahahahahah","hahahahahaha","hahahahahahaahhahaha","hahahahahahaha","hahahahahahahaha","hahahahahahahahahaha","hahahahahahahahaja","hahahahahahahahha","hahahahahahahahhaha","hahahahahahahahhahahahaha","hahahahahahha","hahahahahha","hahahahahhaahhahaahaa","hahahahahhh","hahahahaja","hahahahajahahah","hahahahajaj","hahahahajaja","hahahahha","hahahahhahahahahahhahahahahhahahaha","hahahahhahahahshahahhahaha","hahahahsh","hahahaj","hahahaja","hahahajaja","hahahajajaja","hahahha","hahahhaa","hahahhaha","hahahhahahaha","hahahhas","hahahhhahaha","hahahs","hahahsha","hahazzja","hahajaha","hahajaja","hahajajaja","hahajajj","hahav","hahfahaha","hahgale","hahha","hahhaa","hahhaahahha","hahhaha","hahhahaha","hahhahahahahaha","hahhahhahahahha","hahhaj","hahhs","hahjaha","hahqha","hahs","haja","hajaahahaha","hajaaja","hajaajah","hajaakaja","hajahahahahahhahahahahahahahha","hajaj","hajaja","hajajaajjaja","hajajaj","hajajaja","hajajajaj","hajajajaja","hajajajajaaajajaj","hajajajajajaja","hajajajajajajaja","hajajajajajajajajajaj","hajajajajja","hajajajja","hajajajjajajajja","hajajjaa","hajajjaaja","hajajjaja","hajajjajjaja","hajja","hajjaja","hajjajajaja","hehe","heheh","heheheheyyyy","hehw","hej","heje","hejjeje","hhaha","hhahaha","hhahahaha","hihi","hjajajaja","hjajajajajajaha","hjajajajajajsjaja","hjajja","iajajaa","iajajajajajajajajajajajajaja","ijajajajajaja","ijijijij","ja","jaa","jaaa","jaaaa","jaaaaa","jaaaaaa","jaaaaaaaaa","jaaaaaazz","jaaaaaazzz","jaaaaajajajajajajajha","jaaaaajjajaa","jaaaah","jaaaj","jaaaja","jaaajajajaj","jaaajajajaja","jaaajajja","jaaajajsja","jaaajjaa","jaaajjaajaj","jaaj","jaaja","jaajaa","jaajaaajaja","jaajaaj","jaajaaja","jaajaajjaa","jaajaajjaja","jaajaj","jaajaja","jaajajaa","jaajajaaa","jaajajaaj","jaajajaj","jaajajaja","jaajajajahajajajajaja","jaajajajaja","jaajajajajaja","jaajajajajja","jaajajajannaja","jaajajajja","jaajajajsja","jaajajja","jaajajjaa","jaajajjaja","jaajajjajaaj","jaajajjajaaja","jaajajjajaja","jaajja","jaajjaa","jaajjaaj","jaajjaaja","jaajjaajaj","jaajjaajaja","jaajjaajajajajajjaa","jaajjaajja","jaajjaj","jaajjaja","jaajjajaajajaaj","jaajjajaajjjjajajjajaajjaja","jaajjajaj","jaajjajaja","jaajjajajaa","jaajjajajajajaja","jaajjjaja","jaajsjsjajjjajja","jaejeje","jafjfaja","jaftaf","jag","jagaha","jagqwpj","jah","jaha","jahaahahshsjajaja","jahaha","jahahaha","jahahhaja","jahaj","jahaja","jahajaajajsjsajsja","jahajahahahah","jahajajajajajaja","jahlld","jaiiiiii","jaj","jaja","jajaa","jajaaa","jajaaaa","jajaaaaaajajajajajajajajajajajajajajajaajjajajajajaajja","jajaaaajaa","jajaaaj","jajaaaja","jajaaajaja","jajaaajajaaajajajajaaj","jajaab","jajaaj","jajaaja","jajaajaa","jajaajaaj","jajaajaaja","jajaajaajaj","jajaajaajaja","jajaajaajajaaj","jajaajaajajaja","jajaajaajajjajajajaja","jajaajaajja","jajaajaj","jajaajaja","jajaajajaa","jajaajajaaja","jajaajajaajaj","jajaajajaajja","jajaajajaj","jajaajajaja","jajaajajajaa","jajaajajajaaj","jajaajajajaj","jajaajajajaja","jajaajajajajaja","jajaajajajajajajaja","jajaajajajajja","jajaajajajajjaajjjaajajjajaja","jajaajajajjaja","jajaajajajjajaja","jajaajajajjajja","jajaajajak","jajaajajj","jajaajajja","jajaajajjaa","jajaajajs","jajaajj","jajaajja","jajaajjaa","jajaajjaajjajajajaja","jajaajjaj","jajaajjaja","jajaajjajaa","jajaajjajaaj","jajaajjajaajjajaja","jajaajjajaja","jajaajjajajaj","jajaajjajajajajaj","jajaajjajajjajajaj","jajaajjajjjajjjajajajajajajajajajajajajajajajaj","jajaanajnaaja","jajaaç","jajab","jajaba","jajabajajajajap","jajac","jajaes","jajah","jajaha","jajahaa","jajahaha","jajahahaa","jajahahahaha","jajahahahaja","jajahajajaj","jajahajajjajajaja","jajahsha","jajaj","jajaja","jajajaa","jajajaaa","jajajaaaa","jajajaaaaaa","jajajaaaja","jajajaaajaja","jajajaaajja","jajajaaajjaa","jajajaaj","jajajaaja","jajajaajaa","jajajaajaaa","jajajaajaaj","jajajaajaajaa","jajajaajaajaja","jajajaajaj","jajajaajaja","jajajaajajaa","jajajaajajaj","jajajaajajaja","jajajaajajajaa","jajajaajajajaajajajaajajjaajjajajajajajajaa","jajajaajajajaajjajaja","jajajaajajajaajjjaja","jajajaajajajaj","jajajaajajajaja","jajajaajajajajaajajajajaajajajaj","jajajaajajajajajaajajajajamadura","jajajaajajajajajajajajajajajajaja","jajajaajajajajaua","jajajaajajajajja","jajajaajajajajjaaaja","jajajaajajajjajaja","jajajaajajajjjaj","jajajaajajja","jajajaajajjaaj","jajajaajajjaja","jajajaajj","jajajaajja","jajajaajjaa","jajajaajjaaa","jajajaajjaajajajajajajajajaj","jajajaajjaajajjaa","jajajaajjaajjaa","jajajaajjaajjajaja","jajajaajjaj","jajajaajjaja","jajajaajjajaja","jajajaajjajajaja","jajajaajjajja","jajajaajjj","jajajaajjjajajajjajaja","jajajac","jajajafja","jajajaha","jajajahahaa","jajajahahahah","jajajahahaja","jajajahaja","jajajahajaj","jajajahajajajaja","jajajaj","jajajaja","jajajajaa","jajajajaaa","jajajajaaaj","jajajajaahjajhaha","jajajajaaj","jajajajaaja","jajajajaajaa","jajajajaajaaa","jajajajaajaaaja","jajajajaajah","jajajajaajaj","jajajajaajaja","jajajajaajajaj","jajajajaajajaja","jajajajaajajajaja","jajajajaajajajajaajajajajaa","jajajajaajajajajaja","jajajajaajajajajajaa","jajajajaajajajajajaajajjaajajaja","jajajajaajajajajajaja","jajajajaajajja","jajajajaajajjaa","jajajajaajajjajaj","jajajajaajajjajaja","jajajajaajajjajajajajaja","jajajajaajajsjaj","jajajajaajja","jajajajaajjaajajaja","jajajajaajjaja","jajajajaajjajajba","jajajajababajaa","jajajajabajabbajaja","jajajajac","jajajajah","jajajajahajaj","jajajajaj","jajajajaja","jajajajajaa","jajajajajaaaajjajj","jajajajajaaajajaja","jajajajajaaj","jajajajajaaja","jajajajajaajaa","jajajajajaajaaja","jajajajajaajaja","jajajajajaajajaa","jajajajajaajajaj","jajajajajaajajaja","jajajajajaajajajaja","jajajajajaajajajajajaaa","jajajajajaajajajajajaaaajhaajajjaja","jajajajajaajajajajajajaja","jajajajajaajajajajajajajaja","jajajajajaajajajajajajajajaaajajaajbaajajajajajajajajajajajaa","jajajajajaajajajajajajajajaja","jajajajajaajajajjaa","jajajajajaajja","jajajajajaajjaa","jajajajajaajjaaja","jajajajajaajjaja","jajajajajaajjajaajajajajajajajajaj","jajajajajaajjajajaa","jajajajajaajjajajaajkajajajajaajajjajakakakaak","jajajajajaajjajajja","jajajajajabajaj","jajajajajabajaja","jajajajajabajjaja","jajajajajaha","jajajajajahahahahaha","jajajajajaj","jajajajajaja","jajajajajajaa","jajajajajajaaajaajaaaajajaja","jajajajajajaaajajaja","jajajajajajaaj","jajajajajajaaja","jajajajajajaajaj","jajajajajajaajaja","jajajajajajaajajaja","jajajajajajaajajajajajja","jajajajajajaajajajajja","jajajajajajaajajajja","jajajajajajaajajajjajajaa","jajajajajajaajajja","jajajajajajaajajjaja","jajajajajajaajajjajaa","jajajajajajaajajjajaaja","jajajajajajaajjaajjajaja","jajajajajajaajjajajaja","jajajajajajababajabababababa","jajajajajajahaja","jajajajajajaj","jajajajajajaja","jajajajajajajaa","jajajajajajajaaj","jajajajajajajaaja","jajajajajajajaajaaj","jajajajajajajaajaj","jajajajajajajaajajaaajajajajaj","jajajajajajajaajajaja","jajajajajajajaajjaajja","jajajajajajajaajjaajjaa","jajajajajajajaajjaja","jajajajajajajaajjajajja","jajajajajajajaj","jajajajajajajaja","jajajajajajajajaa","jajajajajajajajaaj","jajajajajajajajaajaaja","jajajajajajajajaajaj","jajajajajajajajaajajajaj","jajajajajajajajaajajajajajajaajajajjajaajjaa","jajajajajajajajaajajjajajaja","jajajajajajajajaajajjajajajaajjajajajajajajajjaja","jajajajajajajajaajjaj","jajajajajajajajaajjaja","jajajajajajajajaajjajaajaj","jajajajajajajajaj","jajajajajajajajaja","jajajajajajajajajaa","jajajajajajajajajaajajajjaajajajajajajjaaj","jajajajajajajajajaajja","jajajajajajajajajaj","jajajajajajajajajaja","jajajajajajajajajajaa","jajajajajajajajajajaajajajajajjajaja","jajajajajajajajajajaajjaa","jajajajajajajajajajaj","jajajajajajajajajajaja","jajajajajajajajajajajaa","jajajajajajajajajajajaaajajaja","jajajajajajajajajajajaaja","jajajajajajajajajajajaajajajajajajajjajaaj","jajajajajajajajajajajahajjaajajjaa","jajajajajajajajajajajaj","jajajajajajajajajajajaja","jajajajajajajajajajajajaa","jajajajajajajajajajajajaaj","jajajajajajajajajajajajaajajaj","jajajajajajajajajajajajaajajajaja","jajajajajajajajajajajajaajkaja","jajajajajajajajajajajajaj","jajajajajajajajajajajajaja","jajajajajajajajajajajajajaa","jajajajajajajajajajajajajaajjajajajajajajaja","jajajajajajajajajajajajajaj","jajajajajajajajajajajajajaja","jajajajajajajajajajajajajajaja","jajajajajajajajajajajajajajajaajajjajajajaajajajajajajaja","jajajajajajajajajajajajajajajaja","jajajajajajajajajajajajajajajajaajajaj","jajajajajajajajajajajajajajajajaj","jajajajajajajajajajajajajajajajajaajajjaajajja","jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja","jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja","jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja","jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja","jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja","jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja","jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajakakajajajajajaja","jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjaaj","jajajajajajajajajajajajajajajajajajjaja","jajajajajajajajajajajajajajajajana","jajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajaja","jajajajajajajajajajajajajajajjaajajajajajajsjajajajajajajajajajajajajaja","jajajajajajajajajajajajajajajjajaja","jajajajajajajajajajajajajajjaja","jajajajajajajajajajajajajjajajajajajajja","jajajajajajajajajajajajja","jajajajajajajajajajajajjajajaj","jajajajajajajajajajajajjajaka","jajajajajajajajajajajap","jajajajajajajajajajajjajajajaajja","jajajajajajajajajajakaja","jajajajajajajajajajj","jajajajajajajajajajja","jajajajajajajajajajjaajajajajajajajjajajajaa","jajajajajajajajajajjaajajjaajjajaja","jajajajajajajajajajjaajjajajaja","jajajajajajajajajajjaj","jajajajajajajajajajjajaja","jajajajajajajajajajjajajaja","jajajajajajajajajajjajajajaja","jajajajajajajajajajjajajajajajaja","jajajajajajajajajajjajajajajjaja","jajajajajajajajajajjkaj","jajajajajajajajajana","jajajajajajajajajhahahaja","jajajajajajajajajja","jajajajajajajajajjaajjajajaa","jajajajajajajajajjaja","jajajajajajajajajjajaja","jajajajajajajajajjajajajaajajja","jajajajajajajajajjajajajajaajajajaja","jajajajajajajajak","jajajajajajajajaka","jajajajajajajajauauaua","jajajajajajajajj","jajajajajajajajja","jajajajajajajajjaa","jajajajajajajajjaja","jajajajajajajajjajaajjaa","jajajajajajajajjajaja","jajajajajajajajjajajaja","jajajajajajajajjajajajajaja","jajajajajajajajjajajajajajaja","jajajajajajajajjajajajajakakakajaja","jajajajajajajajjajajajajja","jajajajajajajajjajjajaja","jajajajajajajajok","jajajajajajajajqjakajajajajajakajakajakkakakajajajajajajajajjajajaa","jajajajajajajajsjfjahfa","jajajajajajajajsjsj","jajajajajajajajsjsjajajajs","jajajajajajajhajajaja","jajajajajajajja","jajajajajajajjaa","jajajajajajajjaaj","jajajajajajajjaajajjaa","jajajajajajajjaajajjajajajaajjajajajaja","jajajajajajajjaajajjsjaja","jajajajajajajjaajja","jajajajajajajjaajjaajjajjaa","jajajajajajajjaja","jajajajajajajjajaa","jajajajajajajjajaaj","jajajajajajajjajaajjaja","jajajajajajajjajaja","jajajajajajajjajajaajajajajaajajajajajajajaja","jajajajajajajjajajaajajajajajajajajajajajajajjajaa","jajajajajajajjajajaja","jajajajajajajjajajajaj","jajajajajajajjajajajaja","jajajajajajajjajajajajaaj","jajajajajajajjajajajajajajjajajajajajjajajaajjaja","jajajajajajajjjaja","jajajajajajajjs","jajajajajajajkajaa","jajajajajajajkas","jajajajajajajq","jajajajajajajsjajsjsjs","jajajajajajanoblleva","jajajajajajaunhashtagderisasesincoherente","jajajajajajja","jajajajajajjaa","jajajajajajjaaj","jajajajajajjaajajaja","jajajajajajjaajajajajajajjaajajajaj","jajajajajajjaajj","jajajajajajjaajja","jajajajajajjaajjajajajajajajajajajaaja","jajajajajajjaj","jajajajajajjaja","jajajajajajjajaa","jajajajajajjajaaja","jajajajajajjajaja","jajajajajajjajajaja","jajajajajajjajajajaja","jajajajajajjajajajajaaa","jajajajajajjajajajajaj","jajajajajajjajajajajajaajajajjajaajjajaajajajja","jajajajajajjajajajajajajaajajaja","jajajajajajjajajajajajajaajajajjajajajajaajajjajajajajajajajaja","jajajajajajjajajajajajajajaha","jajajajajajjajajajajajajajaja","jajajajajajjajajajajajajajajaaj","jajajajajajjajajajjaja","jajajajajajjajw","jajajajajajnaanan","jajajajajajs","jajajajajajsja","jajajajajajsjs","jajajajajaka","jajajajajakakaa","jajajajajakakakakakaja","jajajajajana","jajajajajanajajajajajanajajajajajajajajajajajajajajajajaja","jajajajajapaca","jajajajajha","jajajajajhahaha","jajajajajj","jajajajajja","jajajajajjaa","jajajajajjaaaja","jajajajajjaaajajajajajjajaja","jajajajajjaaj","jajajajajjaajaj","jajajajajjaajaja","jajajajajjaajajajaja","jajajajajjaajajajja","jajajajajjaajajjaja","jajajajajjaajajjajajaaj","jajajajajjaajja","jajajajajjaajjaa","jajajajajjaajjajajaj","jajajajajjaajjajajaja","jajajajajjaajjajjaja","jajajajajjaj","jajajajajjaja","jajajajajjajaa","jajajajajjajaaja","jajajajajjajaajaj","jajajajajjajaajjajajajaja","jajajajajjajaajjajja","jajajajajjajaj","jajajajajjajaja","jajajajajjajajaa","jajajajajjajajaaj","jajajajajjajajaajajajajaja","jajajajajjajajaj","jajajajajjajajaja","jajajajajjajajajaa","jajajajajjajajajaj","jajajajajjajajajaja","jajajajajjajajajajajaja","jajajajajjajajajajajajaj","jajajajajjajajajajajajaja","jajajajajjajajajajajajajajaha","jajajajajjajajajajajajajajaja","jajajajajjajajajajajajajajajajaja","jajajajajjajajajajajajajajajjajajaajajjajajajajajajajajaajajajaj","jajajajajjajajajajajajjajaa","jajajajajjajajajjajaa","jajajajajjajajajjajaja","jajajajajjajajja","jajajajajjajajjaja","jajajajajjajajjajaja","jajajajajjajjaja","jajajajajjajqjajq","jajajajajjajs","jajajajajjj","jajajajajjja","jajajajajjjaja","jajajajajjjajaajjajajaja","jajajajajjjajaja","jajajajajjjjjajj","jajajajajs","jajajajajsiii","jajajajajsksksj","jajajajak","jajajajaka","jajajajakakaka","jajajajakjajaja","jajajajakjajakajjakajajajjqja","jajajajana","jajajajananana","jajajajap","jajajajas","jajajajba","jajajajc","jajajajj","jajajajja","jajajajjaa","jajajajjaaaja","jajajajjaaajajajajajajajajja","jajajajjaaj","jajajajjaaja","jajajajjaajaj","jajajajjaajaja","jajajajjaajajaha","jajajajjaajajaj","jajajajjaajajaja","jajajajjaajajajja","jajajajjaajajajjajaja","jajajajjaajajajjajajaja","jajajajjaajajjajajaajajajajajajajajajajaajjaa","jajajajjaajajjajajaja","jajajajjaajja","jajajajjaajjaajajajajjaajajajajajajajajjajaja","jajajajjaajjaajjaj","jajajajjaajjaja","jajajajjaajjajajajaja","jajajajjaajjajajajajaja","jajajajjaha","jajajajjaj","jajajajjaja","jajajajjajaa","jajajajjajaajajaj","jajajajjajaajajajaajaajajja","jajajajjajaajja","jajajajjajaj","jajajajjajaja","jajajajjajajaaja","jajajajjajajahajajajajaja","jajajajjajajaj","jajajajjajajaja","jajajajjajajajaa","jajajajjajajajaj","jajajajjajajajaja","jajajajjajajajajaajajja","jajajajjajajajajaha","jajajajjajajajajaja","jajajajjajajajajajaj","jajajajjajajajajajaja","jajajajjajajajajajajaja","jajajajjajajajajajajajaja","jajajajjajajajajajajjaja","jajajajjajajajajajajjajaja","jajajajjajajajajajja","jajajajjajajajajajjaja","jajajajjajajajajajjajaj","jajajajjajajajajjajajajaj","jajajajjajajajajjjajaj","jajajajjajajajajjjjaja","jajajajjajajajja","jajajajjajajajjaa","jajajajjajajajjaja","jajajajjajajj","jajajajjajajja","jajajajjajajjaja","jajajajjajajjajajaja","jajajajjajajjajajajajaja","jajajajjajajkaajajjaajjajajajajaja","jajajajjajja","jajajajjajjaja","jajajajjajjajaajajajajjaajjajajajajsja","jajajajjajjjaj","jajajajjaks","jajajajjj","jajajajjja","jajajajjjaajajjajap","jajajajjjaj","jajajajjjaja","jajajajjjajaja","jajajajjjj","jajajajjjja","jajajajjjjj","jajajajjjjjaa","jajajajjjjjajaajjajajajajaajjajaa","jajajajjjjjajjaja","jajajajjjjjjhjj","jajajajjjjjjjj","jajajajjjs","jajajajjqa","jajajajjqjaja","jajajajjsjs","jajajajjsjsjajs","jajajajna","jajajajp","jajajajs","jajajajsjaja","jajajajsjs","jajajajsjsjajajajqjwjwjqjqjajajajaja","jajajajsjsjs","jajajaka","jajajakajaaj","jajajakaka","jajajakja","jajajakjaajjajajajajajajaja","jajajakkaa","jajajam","jajajanajana","jajajanajjajajajajaja","jajajanja","jajajas","jajajau","jajajaw","jajajbaba","jajajc","jajajj","jajajja","jajajjaa","jajajjaaa","jajajjaaj","jajajjaaja","jajajjaajaajaj","jajajjaajaj","jajajjaajaja","jajajjaajajaajaj","jajajjaajajaj","jajajjaajajaja","jajajjaajajajaja","jajajjaajajajajaja","jajajjaajajajajajaja","jajajjaajajajajajajaajjaajajjaajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajaajjaajajajjajajajaajjajajajajaajjaajjajajajajajjaajjajajajajajajajajajaajaj","jajajjaajajajajajjaja","jajajjaajajajjajajja","jajajjaajja","jajajjaajjaa","jajajjaajjaajajaa","jajajjaajjaja","jajajjaajjajaja","jajajjaajjajajaja","jajajjaana","jajajjaba","jajajjah","jajajjaha","jajajjaj","jajajjaja","jajajjajaa","jajajjajaaaa","jajajjajaaj","jajajjajaaja","jajajjajaajajajaja","jajajjajaajajajajajaja","jajajjajaajajja","jajajjajaajja","jajajjajaajjajaaja","jajajjajabnaja","jajajjajaj","jajajjajaja","jajajjajajaa","jajajjajajaaa","jajajjajajaaj","jajajjajajaajjaa","jajajjajajaha","jajajjajajaj","jajajjajajaja","jajajjajajajaa","jajajjajajajaj","jajajjajajajaja","jajajjajajajajaa","jajajjajajajajaj","jajajjajajajajaja","jajajjajajajajajaajajjajaha","jajajjajajajajajaja","jajajjajajajajajajaj","jajajjajajajajajajaja","jajajjajajajajajajajaj","jajajjajajajajajajajajajaja","jajajjajajajajajajajajajajaajaj","jajajjajajajajajajajajajajaja","jajajjajajajajajajajajajja","jajajjajajajajajajajajjajajaja","jajajjajajajajajajajajjajajajajs","jajajjajajajajajajajjaajajjaaj","jajajjajajajajajajajjaja","jajajjajajajajajja","jajajjajajajajajjaja","jajajjajajajajajjajaajajjajajajajajajajajajajaa","jajajjajajajajja","jajajjajajajajjaa","jajajjajajajajjaja","jajajjajajajajjajaja","jajajjajajajajjajajajajjajajaja","jajajjajajajajjajajajjajaja","jajajjajajajj","jajajjajajajja","jajajjajajajjaja","jajajjajajajjajaja","jajajjajajajjajajaja","jajajjajajajjajajajaja","jajajjajajajjajajajjajajajajajaja","jajajjajajajjjjj","jajajjajajakajakaja","jajajjajajj","jajajjajajja","jajajjajajjaa","jajajjajajjah","jajajjajajjaja","jajajjajajjajaj","jajajjajajjjaja","jajajjajajjjjjjjjajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajaj","jajajjajam","jajajjajj","jajajjajja","jajajjajjaj","jajajjajjaja","jajajjajjajaaja","jajajjajjajaja","jajajjajjja","jajajjajjjaja","jajajjajjjjjjjjjjajaja","jajajjajs","jajajjejejijijoj","jajajjj","jajajjja","jajajjjaa","jajajjjaaj","jajajjjaajaj","jajajjjaajjajhaja","jajajjjaj","jajajjjaja","jajajjjajaj","jajajjjajaja","jajajjjajajajajajajja","jajajjjajajja","jajajjjajjaja","jajajjjajjajaja","jajajjjj","jajajjjja","jajajjjjaajajajajja","jajajjjjajaja","jajajjjjajajajaaj","jajajjjjajajajajaja","jajajjjjajajajajjaja","jajajjjjajajjajaja","jajajjjjjaja","jajajjsjsjjssj","jajajka","jajajq","jajajs","jajajsja","jajajsjaja","jajajsjajaja","jajajsjsjjs","jajajsjsjsshs","jajajz","jajaka","jajakaa","jajakaj","jajakaja","jajakajaja","jajakakaj","jajakakak","jajakakjjjajaja","jajakakq","jajakkaa","jajana","jajanja","jajap","jajaquieriaescribir","jajau","jajba","jajfaja","jajhajahahaha","jajj","jajja","jajjaa","jajjaaa","jajjaaaja","jajjaaajaj","jajjaaajajajajaj","jajjaaj","jajjaaja","jajjaajaja","jajjaajajaja","jajjaajajajaj","jajjaajajajaja","jajjaajajajajajaa","jajjaajajajajajaj","jajjaajajajajajaja","jajjaajajajajajajajajajajajajajaja","jajjaajajajja","jajjaajajajjjjaja","jajjaajajijjjijijjojoo","jajjaajajja","jajjaajajjaa","jajjaajajjaajajajaj","jajjaajajjaja","jajjaajajjajjaa","jajjaajja","jajjaajjaa","jajjaajjaajjajajaja","jajjaajjaja","jajjaajjajaa","jajjaajjajaajaja","jajjaajjajaajjajaja","jajjaajjajaja","jajjaajjajajaj","jajjaajjajajaja","jajjaajjajajajajajjaaja","jajjaajjajajajjaja","jajjaajjajajjajjajajjaja","jajjaajjajja","jajjaj","jajjaja","jajjajaa","jajjajaaaj","jajjajaaajajajajaa","jajjajaaj","jajjajaaja","jajjajaajaja","jajjajaajajaj","jajjajaajajajajajajajajajjaja","jajjajaajajajja","jajjajaajja","jajjajaajjajaj","jajjajaajjajajajajaja","jajjajaajjajajajajajaajajajajajajaa","jajjajaajjajajajajja","jajjajaj","jajjajaja","jajjajajaa","jajjajajaaj","jajjajajaaja","jajjajajaajajajajaja","jajjajajabuena","jajjajajaj","jajjajajaja","jajjajajajaaj","jajjajajajaajajaj","jajjajajajaajjaj","jajjajajajaj","jajjajajajaja","jajjajajajajaa","jajjajajajajaj","jajjajajajajaja","jajjajajajajajaa","jajjajajajajajaajjajaj","jajjajajajajajaj","jajjajajajajajaja","jajjajajajajajajaja","jajjajajajajajajajaja","jajjajajajajajajajajajajajaj","jajjajajajajajajajajajajajajaja","jajjajajajajajajajajja","jajjajajajajajajajja","jajjajajajajajajajjajajaj","jajjajajajajajajajjajajajajajajaja","jajjajajajajajajja","jajjajajajajajja","jajjajajajajajjajajjajajajjaja","jajjajajajajan","jajjajajajajja","jajjajajajajjaa","jajjajajajja","jajjajajajjaa","jajjajajajjaja","jajjajajajjajaja","jajjajajajjajajajaa","jajjajajajjajajajaja","jajjajajajjajajja","jajjajajajqjaj","jajjajajajsjjsjs","jajjajajak","jajjajajj","jajjajajja","jajjajajjaajjajja","jajjajajjaja","jajjajajjajaja","jajjajajjajajajajajajjaja","jajjajajjajajja","jajjajajsjaj","jajjajay","jajjajj","jajjajja","jajjajjaja","jajjajjajaa","jajjajjajaja","jajjajjajajja","jajjajjajajjajajajajajjajabbajaa","jajjajjajajjajajjajaja","jajjajjsjsjs","jajjajs","jajjaka","jajjakja","jajjanajaja","jajjj","jajjja","jajjjaa","jajjjaj","jajjjaja","jajjjajaa","jajjjajaajaja","jajjjajaja","jajjjajajajaj","jajjjajjaa","jajjjajjja","jajjjj","jajjjjajajajajajajjjja","jajjjjajjjjjjaja","jajjjjajjkajajajajajajajjajaja","jajjjjjajajaja","jajjjjjjajaja","jajjjjjjjaj","jajjjjjjjajaja","jajjjjjjjajjjj","jajjs","jajjsjajaa","jajjwjwhwjah","jajnananajajajajajajaja","jajq","jajs","jajsgahs","jajsj","jajsja","jajsjaj","jajsjaja","jajsjajaja","jajsjajja","jajsjajjas","jajsjs","jajsjsjs","jajssjsjsua","jajt","jajz","jajá","jakaajaj","jakaja","jakajaja","jakakaja","jasjajajaa","jasjjaajjajanajajaja","jasjjajajajajja","jaujujajuajujua","jee","jeeeeejeeeeee","jeeejeje","jeej","jeeje","jeejeje","jeejejje","jeejje","jeejjeje","jeh","jehe","jehehe","jej","jeje","jejeajaja","jejee","jejeee","jejeeee","jejeej","jejeeje","jejeejej","jejehe","jejeijijjojo","jejeijijoo","jejej","jejejc","jejeje","jejejeb","jejejec","jejejee","jejejej","jejejeje","jejejejee","jejejejeeje","jejejejej","jejejejeje","jejejejejej","jejejejejeje","jejejejejejej","jejejejejejeje","jejejejejejejeejejjejejeje","jejejejejejejeje","jejejejejejejejejeejejjee","jejejejejejejejejejejee","jejejejejejje","jejejejejje","jejejejejr","jejejejje","jejejejjeje","jejejejr","jejejiii","jejejijiejiejojojo","jejejijijojo","jejejje","jejejjee","jejejjeje","jejejjejee","jejejjejijiji","jejejjijijojojuju","jejejoajeoienekeisisososkqlwbvrhq","jejejrjr","jejey","jejje","jejjee","jejjeejee","jejjeejeje","jejjeijijjuju","jejjej","jejjeje","jejjejej","jejjejeje","jejjij","jejjiji","jejr","jejrj","jejw","jeuejuejuejuejue","jhahaha","jhahahah","jhajaj","jhajajaaa","jhajajajj","ji","jiejie","jiii","jiji","jijiij","jijij","jijiji","jijijiji","jijijijijijiji","jijijijijijj","jijijijijijoji","jijijijijino","jijijijjjijiji","jijijj","jijijojo","jijo","jijojojujiji","jijojojuju","jijuji","jijujiju","jj","jja","jjaa","jjaaajajaja","jjaaja","jjaajaa","jjaajaaja","jjaajaja","jjaajajaja","jjaajajajaj","jjaajajajaja","jjaajajajajaja","jjaajajajajajaja","jjaajajajajajjaja","jjaajajajja","jjaajajjaja","jjaajja","jjaajjaa","jjaajjaaajjaajjajajaa","jjaajjaja","jjaajjajajaaja","jjaajjj","jjaajjja","jjaja","jjajaa","jjajaaaja","jjajaaajaja","jjajaaajajaaj","jjajaaja","jjajaajaja","jjajaajajaja","jjajaajajajjaaja","jjajaajj","jjajaajjaajajajja","jjajaajjaja","jjajaajjja","jjajaja","jjajajaa","jjajajaaajja","jjajajaaj","jjajajaaja","jjajajaajaaa","jjajajaajaja","jjajajaajajajaja","jjajajaajajja","jjajajaajjajaja","jjajajac","jjajajaj","jjajajaja","jjajajajaa","jjajajajaaaja","jjajajajaj","jjajajajaja","jjajajajajaa","jjajajajajaajaja","jjajajajajaajajajaja","jjajajajajaajjaaj","jjajajajajaj","jjajajajajaja","jjajajajajajaj","jjajajajajajaja","jjajajajajajajaj","jjajajajajajajaja","jjajajajajajajajaja","jjajajajajajajajajajajajakajajakajajksjsjajaksjajajajsjajajajjzjajsjsjs","jjajajajajajajajjaj","jjajajajajajajjajaja","jjajajajajajajsja","jjajajajajajja","jjajajajajajjaja","jjajajajajajs","jjajajajajajsja","jjajajajajajsjajajjajajajajjjajajaja","jjajajajajja","jjajajajajjaja","jjajajajja","jjajajajjaa","jjajajajjaja","jjajajajjajaja","jjajajajjajajaja","jjajajajjajajajajaja","jjajajajjjsja","jjajajj","jjajajja","jjajajjaa","jjajajjaajajaja","jjajajjaja","jjajajjajajaja","jjajajjajajajaj","jjajajjajajjjajjajaajajjja","jjajajjjjjjjaja","jjajasjajajajajaajjajajajajajajaj","jjajja","jjajjaa","jjajjaahaj","jjajjaja","jjajjajaajjaajaj","jjajjajaj","jjajjajaja","jjajjajajaja","jjajjajajajaja","jjajjajajajajaja","jjajjajajajajajajajajahahahaha","jjajjajajajajajajajajja","jjajjajajajana","jjajjajajjaja","jjajjajajjajajajajjajaja","jje","jjee","jjeje","jjejee","jjejeje","jjejejeje","jjejejjijijijojojojuju","jjijo","jjj","jjja","jjjaa","jjjaajaj","jjjaajajjaja","jjjaajjaj","jjjaajjajaja","jjjaja","jjjajaa","jjjajaajajjajaajajajjajajajajajajajaja","jjjajaajja","jjjajaj","jjjajaja","jjjajajaajajajja","jjjajajaj","jjjajajaja","jjjajajajaja","jjjajajajajajaja","jjjajajjajajajajajjajaj","jjjajajjjja","jjjajja","jjjajjaja","jjjajjajaaja","jjje","jjjfff","jjjj","jjjjajajajajajajajaja","jjjjajajajajajjaaj","jjjjj","jjjjjajjjajjaaj","jjjjjj","joho","joj","jojjijkjojijiji","jojo","jojohoohhohohoo","jojoj","jojojo","jq","jqja","jqjaja","jqjajajaja","jqjqj","jqjqja","jqjqjq","jrjej","jrjejeje","js","jsajajajaa","jsja","jsjaajjj","jsjajajaja","jsjajajajajau","jsjajajsjsjwajss","jsjajs","jsjja","jsjjajajajajaja","jsjjs","jsjjsjs","jsjs","jsjsj","jsjsja","jsjsjajaja","jsjsjsjs","jua","juaa","juajajajajaja","juajajajajajajaja","juajajajajajajajajajajajajajajaja","juajaujaujaua","juajua","juajuajajajajaja","juajuajua","juajuajuajaua","juanajajajajajaja","jujijujijujajuja","juju","jujuju","jujujuju","jujujuli","jujujuujuu","jujule","jujuu","jujuuuuu","juuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaa","já","jáj","jájájá","jè","kaj","kajaja","kajajaj","kajajaja","kajajajaja","kajajajajajaja","kajajajjajaj","kajajajjajajaa","kajaka","kajjaja","kajjajajaja","kajjajajajajajaj","kajkakak","kakakkaka","kdjsjsjajaahajahajahahahs","😂","😆","🤣".


// El algoritmo de la Herramienta Oficial para Lenguajes Íntimos (HOLI) definió este diccionario de risas a partir del análisis de los 574 chats de WhatsApp sostenidos entre Julián García y sus contactos entre septiembre de 2016 y diciembre de 2019. Para conocer más sobre HOLI y “Jaja” haga clic aquí.